Face2Face Skincare Wax & Lash Lounge
Face2Face Skincare Wax & Lash Lounge
 Face2Face Skincare Wax & Lash Lounge

Waxing

 • Waxing - Full Body
  +
 • Waxing - Brow Shaping
  +
 • Waxing - Brow Maintenance
  +
 • Waxing - Ladies Brazilian
  +
 • Waxing - Ladies Brazilian Maintenance
  +
 • Waxing - Ladies Bikini
  +
 • Waxing - Fanny (Buttocks)
  +
 • Waxing - Abdomen
  +
 • Waxing - Full Face
  +
 • Waxing - Lip
  +
 • Waxing - Chin
  +
 • Waxing - Lip and Chin
  +
 • Waxing - Nose
  +
 • Waxing - Ears
  +
 • Waxing - Side-Burns
  +
 • Waxing - Neck
  +
 • Waxing - Underarms
  +
 • Waxing - Full Arms
  +
 • Waxing - Half Arms
  +
 • Waxing - UPPER Legs
  +
 • Waxing - Full Legs
  +
 • Waxing - Lower Legs
  +
 • Waxing - Chest
  +
 • Waxing - Stomach
  +
 • Waxing - Back
  -
 • Waxing - Half Back
  +
 Face2Face Skin Spa Wax & Lash Lounge